Wyczerpany model sprzedazy

Wyczerpany model sprzedaży jest strategią cenową, stosowaną do identyfikacji i handlu, opartego na podłodze cenowej zabezpieczenia. Model ten jest złożony, za pomocą średnich ruchomych, wskaźniki głośności technicznej i często realizuje wiele rodzajów wykresów cen. Handel w oparciu tych punktów wyczerpania czasami nazywany jest paniką sprzedażą, choć panika sprzedaży jest bardziej poprawnie identyfikowana jako każda akcja, która spada z dużą objętością (niekoniecznie osiągając punkt wyczerpania).

Możemy spoglądać zysk z wyczerpanego modelu sprzedaży poprzez określenie wskaźników zwrotnych. Model ten wykorzystuje szereg pochyłych w dół linii trendu, a przerwy w tych liniach trendu mogą być interpretowany w ten sposób, że podłoga cenowa została osiągnięta.

– autor wpisu