Standardowe ryzyko

Standardowe ryzyko nie wywiąże

Pobrane z https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s5e53f21cb3ed92b3/image/ib6c70cf4be7ee72b/version/1399644770/wz%2525C3%2525B3r-na-wariancj%2525C4%252599.png
Nolan – Kaski Motocyklowe

Ryzyko strat na transakcjach swapowych walutowych nie jest w przeciwieństwie do innych form, ryzykiem kredytowania kontrahentów. Rozważmy przykład, w którym amerykańska firma i japońska firma zamieniają wykorzystanie nieefektywności w ich krajowych rynkach kredytowych. Amerykańska firma chce mieć pewien stopień pewności, że japońska firma nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych. Tak samo sytuacja wygląda z perspektywy japońskiej firmy. Z tego powodu większość swapów walutowych odbywa się między dużymi, renomowanymi firmami, które wydają się być atrakcyjne dla potencjalnych partnerów wymiany.

Standardowe ryzyko muszą być
Pobrane z http://prnews.pl/m/upl/2011-12/linia_rynku.png

Przepływy pieniężne należy również uwzględnić. Nawet jeśli kredyty mają podobne zapadalności – co również nie zawsze tak jest – przepływy pieniężne mogą się znacząco różnić. Obie firmy muszą być wygodne z czasem i wielkością przepływów pieniężnych w każdym instrumencie.

http://www.odzywki-na-rzezbe.pl – autor wpisu