Czy NetSpend raportuje do biur kredytowych?

NetSpend nie zgłasza się do biur kredytowych w jakimkolwiek charakterze. NetSpend jest programem przedpłaconej karty kredytowej, która umożliwia posiadaczom kart pre-fundusz swoich kont z możliwościami kart kredytowych. Karta NetSpend często jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż noszenie gotówki, ale jeszcze pozwala posiadaczowi karty na osobiste zakupy i online. NetSpend nie wymaga numeru ubezpieczenia społecznego, aby otworzyć konto. Po zapisaniu się na stronie internetowej NetSpend, osoba musi podać swoje imię i nazwisko, adres i adres e-mail. read...

Read More

Wyczerpany model sprzedazy

Wyczerpany model sprzedaży jest strategią cenową, stosowaną do identyfikacji i handlu, opartego na podłodze cenowej zabezpieczenia. Model ten jest złożony, za pomocą średnich ruchomych, wskaźniki głośności technicznej i często realizuje wiele rodzajów wykresów cen. Handel w oparciu tych punktów wyczerpania czasami nazywany jest paniką sprzedażą, choć panika sprzedaży jest bardziej poprawnie identyfikowana jako każda akcja, która spada z dużą objętością (niekoniecznie osiągając punkt wyczerpania). read...

Read More

Dzwignia wlasnoscia akcji

Pobrane z http://g2.forsal.pl/p/_wspolne/pliki/2261000/2261268-prezes-zarzadu-spolki-sunex.jpg Jedną z głównych zalet funduszy hedgingowych jest jego zdolność do wykorzystania dźwigni finansowej (zadłużenia) w celu zwiększenia zysków. Choć wielu może myśleć, że dźwignia jest po prostu przejęciem kredytu bankowego, to wcale nie musi tak być. Opcje na akcje są papierami wartościowymi, które zapewniają właścicielom pozycji dźwigniowej w danym udziale akcji. Na przykład, General Electric (GE) opcji kupna z ceną wykonania 25$ daje właścicielowi opcji prawo, ale nie obowiązek nabycia 100 akcji GE w określonym terminie w cenie wykonania. Zgodnie z tym prawem, kupujący płaci sprzedającemu opcję premię, która jest ułamkiem kosztów 100 akcji zawartych w umowie. Jeśli akcje GE obecnie wyceniane są na 24,75 $, opcja kupna wynosi 25 $ z 30 dniami zostawionymi do wygaśnięcia będzie kosztować około 67 centów na akcję, czyli 67 $. read...

Read More

Renesans wloski i banki kupieckie

Pobrane z https://i0.wp.com/upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/BernardinoCampiPaintingSofonisbaAnguissola.jpg/583px-BernardinoCampiPaintingSofonisbaAnguissola.jpg Banki istnieją od tysięcy lat, większość banków w służbie korony. Kupiec oddziału bankowego, jednak nie rozwinął się aż do XIV i XV wieku w bogatych miastach handlowych, Florencji, Wenecji i Genui. Te banki wczesnej epoki renesansu potrzebowały systemu rachunkowości do śledzenia, którzy klienci mieli depozyty w każdym banku. Ponieważ było to możliwe dla transakcji bankowych albo utworzeniu debetu lub kredytu, potrzebne były tytuły do odróżnienia aktywów banku i jego klientów. read...

Read More

Standardowe ryzyko

Pobrane z https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s5e53f21cb3ed92b3/image/ib6c70cf4be7ee72b/version/1399644770/wz%2525C3%2525B3r-na-wariancj%2525C4%252599.png Ryzyko strat na transakcjach swapowych walutowych nie jest w przeciwieństwie do innych form, ryzykiem kredytowania kontrahentów. Rozważmy przykład, w którym amerykańska firma i japońska firma zamieniają wykorzystanie nieefektywności w ich krajowych rynkach kredytowych. Amerykańska firma chce mieć pewien stopień pewności, że japońska firma nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych. Tak samo sytuacja wygląda z perspektywy japońskiej firmy. Z tego powodu większość swapów walutowych odbywa się między dużymi, renomowanymi firmami, które wydają się być atrakcyjne dla potencjalnych partnerów wymiany. read...

Read More

Kurs spot

W towarach, kurs sport jest ceną, po której fizyczny towar można kupić lub sprzedać do natychmiastowej dostawy. Jest w zasadzie taki sam jak obecna cena gotówkowa. Dla futures, miesięcznych kontraktów terminowych jest kontraktem najbliższy wygaśnięcia i dostarczenia. Miesięczne kontrakty terminowe zazwyczaj zbiegają się do kursu spot przed wygaśnięciem do kontraktu futures kwalifikuje się do natychmiastowej dostawy na wygaśnięciu. Jednakże, istnieje wiele przypadków, w których kontrakty futures nie mają zbieżności z ceną spot. read...

Read More

Granice wyczerpanego modelu sprzedazy

Pobrane z http://3.bp.blogspot.com/-x8OgDrqIFHY/VPMA5VuC_OI/AAAAAAAADDw/Cge1pt62jho/s1600/CES140036_medium.jpg Wyczerpane modele sprzedaży nie mogą być skutecznie stosowane z każdym trendem spadkowym. Pamiętają, że istnieją pewne warunki, które muszą być spełnione przez przedsiębiorcę w celu rozważenia stosowanego modelu: cena akcji musi najpierw szybko maleć i wykazywać objętość, która jest wyższa od średniej. W pewnym momencie podczas upadku, nagły skok w wielkości tworzy nową niską cenę dla akcji. Wysoki wolumen sprzedaży kończy się niezdecydowaną bitwę między kupującymi i sprzedającymi wokół nowej niskiej ceny. To może być uważane za początek wskaźnika punkty wyczerpania i możliwej realizacji. Jeśli wykreślasz wyczerpanego modelu sprzedaży na wykresie świecowym, poszukaj możliwych poprzecznych wzorów lub wzorów przenikających. read...

Read More