Czy bezplatne raporty kredytowe wplywaja na nasza zdolnosc kredytowa?

Pamiętaj, że bezpłatne raporty kredytowe nie mają wpływu na naszą zdolność kredytową. Zapytania kredytowe są podzielone na dwie kategorie: miękkie i twarde zapytania. Bezpłatne raporty kredytowe korzystają z miękkich zapytań w celu ustalenia kredytu i miękkie zapytania nie mają wpływu na Twoją zdolność kredytową i scoring kredytowy. Pamiętaj jednak, że twarde pytania mają wpływ na ten wynik. Miękkie zapytania są zazwyczaj inicjowane przez osoby lub firmy, szukające kredytu dla celów tła. Kiedy osobiście inicjujemy kontrolę kredytową, w tym do bezpłatnego raportu kredytowego, jest to uważane za miękkie zapytanie. Pamiętaj, że miękkie zapytania zwykle pojawiają się w raporcie kredytowym, ale nie mają wpływu na zdolność kredytową. read...

Read More

Wspolczesne wykorzystanie

W nowoczesnej bankowości, możesz najprawdopodobniej zobaczyć kontro nostro dla rozliczeń walutowych między instytucjami finansowymi. Rachunki te stanowią salda rezerw walutowych dla transakcji walutowych. – autor wpisu

Read More

Sankcje podatkowe i koszty odsetkowe

Pierwszy rodzaj kary, jaką może wymierzyć IRS od zaległych podatków jest kara awarii do zapłaty. Za spóźnienie naliczana jest opłata 0,5% całkowitych zaległych podatków należnych w każdym miesiącu. Następnie przewidywana jest podwyżka stóp od 0,5 do 1 % miesięcznie, jeśli kwota przeterminowana podatku pozostaje niespłacona po wysłaniu przez IRS kilku powiadomień i wydaniu zawiadomienia o zamiarze opłat lub przejęcia majątku osobistego. Kara łączna opóźnionej płatności może wynosić do 25% należnej opłaty. read...

Read More

Pisanie call krytych

Pobrane z http://kameralna.com.pl/wp-content/uploads/2015/08/jak-pisac-posty.jpg Zarządzający funduszami pozostają od dawna uprzywilejowanych ukrytymi rozmowami pisanymi jako kapitałowa strategia opcyjna. Strategia ta ma na celu zwiększenie stopy zwrotu z akcji, gdzie fundusz posiada obecnie sprzedaż umów opcji call (odpowiednik liczby posiadanych akcji), które mają cele do wykonania, która jest wyższa od aktualnej ceny akcji. Na przykład jeśli akcje GE są nadal wyceniane na 24,75 $, menadżer funduszu hedgingowego, który obecnie jest właścicielem 100 udziałów, może zdecydować o sprzedaży jednego GE umowy opcji call z ceną wykonania 27 $. read...

Read More

Jakie są zagrozenia, gdy firma zajmuje wchodzacy swap walutowy?

Swapy walutowe są powszechnie stosowane w celu zabezpieczenia transakcji kredytowych. Często amerykańska firma i spółka zagraniczna wymieniają równowartość dolara amerykańskiego drugiej płatności walutowej (jak określono w kursie spot na dany dzień zapłaty) na przeciwnej płatności w dolarach amerykańskich. Nieodłączne ryzyko związane ze swapami walutowymi, obejmuje ekspozycję na ryzyko kredytowe, jeśli jedna (lub dwie) strona spłaca odsetki i ryzyko rynkowe, ekspozycję na ryzyko regulacyjne rządu obcego i ekspozycję na ryzyko stopy procentowej i inflacji. read...

Read More

Nostro i vastro

Konto, które jest uważane za nostro, śledzi pieniądze banku, jako posiadane przez inną osobę.Pożyczki bankowe lub inne salda debetowe są aktywami dla banku. Roszczenia do tych funduszy są ostatecznie w posiadaniu banków, stąd opis „nasze”. Odwrotnie, konto vostro śledzi pieniądze drugiej strony, jako przeznaczone przez bank.Są to salda kredytowe lub zobowiązania w zakresie, jakim sposobem widzi je bank. Pobrane z http://www.bloomsisters.ch/wp-content/uploads/2015/12/Sciablona-scatoletta-regalo.jpg read...

Read More