Czy IRS nalicza odsetki od kar?

Pobrane z http://www.grsail.com/upload/5/c8/5c88b5835c79b17b.jpg Internal Revenue Service (IRS) pobiera odsetki od zaległych należnych wszelkich podatków, ale nie pobiera odsetek od kar. Jednakże IRS ocenia kary za zwłokę w płatności jako procent zaległych podatków  należnych, co może się wydawać jako naliczanie odsetek. – autor...

Read More

Skad pochodzi termin kontro „Nostro”?

Termin „nostro” pochodzi z włoskiego. Oznacza „nasze” lub „nasz”. W dziedzinie rachunkowości i finansów, rachunki nostro często odróżniają się od „vostro” (czyli „swoje” lub „Twój”) konto. Te dwa rodzaje kont – nostro i vostro – sięgają setek lat, do początku nowoczesnego sektora bankowego we Włoszech. – autor...

Read More

Ceny transferowe

W ramach standardowej długości ramienia, ceny transferowe są uznane za poprawne, jeśli są one w zakresie cen, które byłyby realizowane przez niezależne podmioty, zajmujące towary, usługi lub wartości niematerialne i prawne na warunkach rynkowych. Jest to jednak trudne do zastosowania standardowej długości ramienia cen transferowych, ponieważ nie mają dwóch stron i transakcje są takie same. Towar, warunki sprzedaży, warunki rynkowe i profile firm są zawsze unikalne dla tej sytuacji. Korekty należy dokonać w użyciu standardowej długości tego ramienia, aby znaleźć odpowiednie ceny. read...

Read More

Regulacja kapitalu pracy w zakresie cen transferowych

Pobrane z http://doradcypodatkowi.blog.onet.pl/files/2015/11/Fotolia_66022684_S.jpg Ceny transferowe odnoszą się do cen, gdzie międzynarodowa firma lub grupa pobiera drugą partię operacyjną w innej jurysdykcji podatkowej dla towarów, usług i wartości niematerialnych i prawnych. Ceny transferowe usiłują przypisać jedną z dwóch stron, znanych również jako partie testowe, przy długości zwrotów rynkowych, określonych przez grupę osób trzecich, porównywalnych spółek. Podczas porównania innych producentów można znaleźć, że przypominają przetestowaną partię, a tym samym ceny transferowe można dokładnie oszacować, regulacje muszą być wykonane, aby obie strony były bardziej podobne. Dla korekty kapitału obrotowego, jeśli są jakieś różnice między sprawozdaniami finansowymi partii testowej należności, zapasów, zobowiązań lub innych aktyw obrotowych oraz zobowiązań i porównywalną grupą firm trzecich, regulacje muszą być wykonane. read...

Read More

Jakie sa papiery wartosciowe, ktore maja ceny spot?

Pobrane z http://static.prsa.pl/images/04273933-2178-4e5f-ae19-7150ec15031f.jpg Towary, waluty i obligacje są jednymi z wielu aktywów, które mają ceny spot. Stopa spot jest obecną ceną, podaną do rozliczenia na dany składnik aktywów. Dla par walutowych, znanych również jako forex, kurs spot jest obecnym kursem, w którym para walutowa może być przedmiotem obrotu. Kurs spot jest podany dla wartości dla pary walutowej w czasie cytowania, w przeciwieństwie do pewnego momentu w przyszłości. Istnieją również kontrakty walutowe, gdzie handel ma przewidywaną cenę przyszłej waluty do dostarczenia w dniu wygaśnięcia umowy. read...

Read More

Czy organizacja non-profit ma kapital obrotowy?

Pobrane z http://images.slideplayer.pl/1/807625/slides/slide_8.jpg Organizacje non-profit stale toczą debatę o tym, jak dużo pieniędzy przyniosą te, które są trzymane w rezerwie. Te rezerwy finansowe są równoważne kapitałowi obrotowemu, wykorzystywanemu przez przedsiębiorstwa na zysk w tym wykorzystanie rezerw na pokrycie zobowiązań, deklarowanych przez organizacje i pozwala im działać na zasadzie z dnia na dzień. Ogień finansowy w obliczu wielu organizacji non-profit otacza pojęcie kapitału obrotowego lub rezerw finansowych, które trzymają organizacje. read...

Read More