Regulacja kapitalu pracy w zakresie cen transferowych

Regulacja kapitalu pracy w zakresie cen transferowych być wykonane, aby

Pobrane z http://doradcypodatkowi.blog.onet.pl/files/2015/11/Fotolia_66022684_S.jpg
gdzie najtańsze oc

Ceny transferowe odnoszą się do cen, gdzie międzynarodowa firma lub grupa pobiera drugą partię operacyjną w innej jurysdykcji podatkowej dla towarów, usług i wartości niematerialnych i prawnych. Ceny transferowe usiłują przypisać jedną z dwóch stron, znanych również jako partie testowe, przy długości zwrotów rynkowych, określonych przez grupę osób trzecich, porównywalnych spółek. Podczas porównania innych producentów można znaleźć, że przypominają przetestowaną partię, a tym samym ceny transferowe można dokładnie oszacować, regulacje muszą być wykonane, aby obie strony były bardziej podobne. Dla korekty kapitału obrotowego, jeśli są jakieś różnice między sprawozdaniami finansowymi partii testowej należności, zapasów, zobowiązań lub innych aktyw obrotowych oraz zobowiązań i porównywalną grupą firm trzecich, regulacje muszą być wykonane.

Regulacja kapitalu pracy w zakresie cen transferowych innej jurysdykcji podatkowej dla towarów
Pobrane z http://g6.infor.pl/p/_files/82000/fotolia_29669228_subscription_xxl_1.jpg

Te regulacje obrotowe sprawiają, że obie strony są bardziej porównywalne tak, że standardowa długość ramienia może być oceniana i zastosowanie cen transferowych może być ustalone.

– autor wpisu