Ceny transferowe

W ramach standardowej długości ramienia, ceny transferowe są uznane za poprawne, jeśli są one w zakresie cen, które byłyby realizowane przez niezależne podmioty, zajmujące towary, usługi lub wartości niematerialne i prawne na warunkach rynkowych.superpools.pl/zadaszenia/ Jest to jednak trudne do zastosowania standardowej długości ramienia cen transferowych, ponieważ nie mają dwóch stron i transakcje są takie same. Towar, warunki sprzedaży, warunki rynkowe i profile firm są zawsze unikalne dla tej sytuacji. Korekty należy dokonać w użyciu standardowej długości tego ramienia, aby znaleźć odpowiednie ceny.

W USA należy dokonać korekty wszystkich różnic pomiędzy podmiotami powiązanych przedmiotów, które mogą wpłynąć na badaną sytuację. Na przykład niektóre firmy obejmują zobowiązania zatrudnienia, takie jak wynagrodzenia za urlop lub urlop chorobowy w swoich bieżących zobowiązań. Jeżeli strona testowa obejmuje te obowiązki, ale porównywalna grupa nie, zobowiązania te muszą zostać usunięte z obliczeń kapitału obrotowego testowej partii do cen transferowych bardziej porównywalnych.

– autor wpisu